Ratuke-hanke on rakennusalan eri osapuolten yhteisyritys rakentamisen turvallisuuden kehittämiseksi. Mukana rahoittajina ovat Rakennusteollisuus, Rakennusliitto, Työsuojelurahasto ja Sosiaali- ja terveysministeriö. Näiden lisäksi osapuolina ovat mm. rakennusliikkeet, vakuutuslaitokset, koulutusorganisaatiot, tutkimuslaitokset, henkilöjärjestöt ja monet muut työturvallisuuden kehittämisen haasteeseen vastaajat.

Ratuke-hanke haluaa juurruttaa nolla tapaturmaa-ajattelun ja sen mukaiset toimintatavat rakennustyömaille osaksi kaikkien osapuolten toimintaa. Rakennusalan työtapaturmien määrä ja vakavuus halutaan saada jatkuvaan laskuun. Se vaatii oleellista muutosta rakennusalan turvallisuuskulttuuriin. Valtakunnallisen Ratuke-hankkeen tärkeimmät kohderyhmät ovat rakennustyömaat ja niillä työskentelevät yritykset ja henkilöt.

Rakentamisen turvallisuuden kehittäminen Ratuke – hankkeen pyrkimyksenä on

  • Tavoittaa rakennusalan eri toimijat ja henkilöstöryhmät työturvallisuuden tehtävien saattamiseksi luonnolliseksi osaksi jokapäiväistä toimintaa.
  • Lisätä eri osapuolten tietoa, osaamista ja yhteistyötä työturvallisuusasioissa.
  • Luoda jatkuva kehittymisprosessi työturvallisuusasioiden hoitamiseksi.
  • Aikaansaada uudenlainen turvallisuuskulttuuri ja turvallisuusjohtamisen kulttuuri rakennusalalle.
  • Vaikuttaa positiivisesti alan imagoon sekä kiinnostavuuteen nuorison ja alanvaihtajien keskuudessa.
  • Vähentää välittömästi rakennusalan työtapaturmien määrää ja niistä aiheutuvia kustannuksia ja kärsimyksiä.