Hyvät turvallisuuskäytännöt ja niiden laaja soveltaminen ovat tärkeimpiä keinoja saada rakentamisen turvallisuus uudistumaan ja paranemaan. Hyvillä käytännöillä tarkoitetaan sellaisia turvallisuuden hallinnan keinoja, joiden avulla rakennusyrityksissä ja -työmailla on saavutettu hyvä työturvallisuus.

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyviä käytäntöjä -opas

Ratuke-hankkeen johtoryhmä ohjasi Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyviä käytäntöjä -oppaan tekemistä. Oppaan sisältö perustuu rakennusalalla sovellettuihin ja testattuihin turvallisuusjohtamisen periaatteisiin. Nämä periaatteet on kerätty käymällä läpi ja seulomalla parasta mahdollista suomalaista ja ulkomaista työturvallisuustietoa. Lisäksi opasta varten haastateltiin vuoden 2001 rakennusalan työmaakilpailun kahden parhaan työmaan avainhenkilöitä. Tarkoitus oli selvittää, mitä turvallisuusjohtamisen keinoja parhaat työmaat ovat käyttäneet ja se, kuinka menestyksekkäitä nämä keinot ovat.

Oppaaseen pääset tästä: Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyviä käytäntöjä

Oppaassa kuvataan aluksi ne yleisperiaatteet, joiden avulla yritys voi noudattaa hyviä käytäntöjä. Kutakin hyvää käytäntöä käsitellään omassa luvussaan. Hyvien käytäntöjen perusteet kuvataan, ja sen jälkeen annetaan yksittäisiä esimerkkejä niiden soveltamisesta. Lukujen loppuun on poimittu esimerkkejä tutkituista työpaikkakuolemista, jotka ovat johtuneet kuvattujen käytäntöjen laiminlyömisestä.

Turvallisesti raksalla -videot

Katso työturvallisuuskeskuksen sivuilta tietoiskuja, joissa kerrotaan miten rakentamisessa sama työ voidaan tehdä oikein ja väärin. Videoihin pääset suoraan tästä.

1. Ota riskit hallintaan,  3 min 15 sek

2. Älä putoa telineiltä 2 min 5 sek

3. Käytä turvallisia työtasoja 2 min 30 sek

4. Nosta viisaasti 3 min 35 sek

5. Edistä turvallisuutta oikeilla asenteilla 3 min 12 sek

6. Ota työpaikan sisäinen liikenne hallintaa 3 min 24 sek