Suomen Rakennusmedia  Lehdistötiedote 14.6.2011

Rakennustyömaiden työturvallisuus on puhuttanut alalla jo usean vuoden ajan. Erääksi tärkeäksi keinoksi parantaa työturvallisuutta Suomen Rakennusmedia julkaisee uudistetun ja ajantasaistetun painoksen alan perusteoksesta Rakennustyömaan turvallisuussuunnittelu.

Jussi Markkasen kokoamassa kirjassa kerrotaan havainnollisesti rakennustyömaan eri osapuolten lakisääteiset ja sopimuksiin perustuvat turvallisuustehtävät ja -velvollisuudet. Kirjassa esitetään käytännössä mitä, milloin ja kenen tulee tehdä, jotta rakennustyömaan työturvallisuus täyttää sille lainsäädännössä ja eri osapuolten välisissä sopimuksissa asetetut vaatimukset.

Kirjan osia ovat Ilmoitukset ja valinnat, Työmaasuunnitelmat, Työmaan tarkastukset ja turvallisuusseuranta, Pätevyysvaatimukset ja lupakirjat, Luvanvaraiset työt ja poikkeusluvat, Varastointiluvat sekä Muita työsuojelutoimenpiteitä. Kirjassa on yli 80 kuvaa, ja asioita havainnollistetaan mm. malliksi täytetyillä lomakkeilla. Havainnollinen käsikirja sopii erityisesti työmaiden käyttöön. Kirjassa on välttämätöntä tietoa myös rakennuttajille, rakennuttajien konsulteille sekä työturvallisuuskoordinaattorille ja valvojille, rakennusvalvontaviranomaisille ja suunnittelijoille. Se sopii erinomaisesti oppikirjaksi.

Jussi Markkanen on suomalaisen työturvallisuuden Grand Old Man, joka on jäsenenä muun muassa Rakennusteollisuus RT ry:n Työturvallisuustoimikunnassa.

Kirjatilaukset: 09 12299 251, 09 1299 276, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.rakennusmedia.fi.

Lisätiedot: kustannuspäällikkö Virve Riikonen, Suomen Rakennusmedia, 09 12299 270 tai Jussi Markkanen, 050 60637

Kirja on saatavilla myös Rakennustiedon verkkokaupasta.