×

Warning

For the extension Akeeba Backup Core package version 8.1.8 is available, but it requires at least PHP version 7.2 while your system only has 7.1.33-44+0~20211119.61+debian9~1.gbp448fbe

Suomen Rakennusmedia  Lehdistötiedote 14.6.2011

Rakennustyömaiden työturvallisuus on puhuttanut alalla jo usean vuoden ajan. Erääksi tärkeäksi keinoksi parantaa työturvallisuutta Suomen Rakennusmedia julkaisee uudistetun ja ajantasaistetun painoksen alan perusteoksesta Rakennustyömaan turvallisuussuunnittelu.

Jussi Markkasen kokoamassa kirjassa kerrotaan havainnollisesti rakennustyömaan eri osapuolten lakisääteiset ja sopimuksiin perustuvat turvallisuustehtävät ja -velvollisuudet. Kirjassa esitetään käytännössä mitä, milloin ja kenen tulee tehdä, jotta rakennustyömaan työturvallisuus täyttää sille lainsäädännössä ja eri osapuolten välisissä sopimuksissa asetetut vaatimukset.

Kirjan osia ovat Ilmoitukset ja valinnat, Työmaasuunnitelmat, Työmaan tarkastukset ja turvallisuusseuranta, Pätevyysvaatimukset ja lupakirjat, Luvanvaraiset työt ja poikkeusluvat, Varastointiluvat sekä Muita työsuojelutoimenpiteitä. Kirjassa on yli 80 kuvaa, ja asioita havainnollistetaan mm. malliksi täytetyillä lomakkeilla. Havainnollinen käsikirja sopii erityisesti työmaiden käyttöön. Kirjassa on välttämätöntä tietoa myös rakennuttajille, rakennuttajien konsulteille sekä työturvallisuuskoordinaattorille ja valvojille, rakennusvalvontaviranomaisille ja suunnittelijoille. Se sopii erinomaisesti oppikirjaksi.

Jussi Markkanen on suomalaisen työturvallisuuden Grand Old Man, joka on jäsenenä muun muassa Rakennusteollisuus RT ry:n Työturvallisuustoimikunnassa.

Kirjatilaukset: 09 12299 251, 09 1299 276, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.rakennusmedia.fi.

Lisätiedot: kustannuspäällikkö Virve Riikonen, Suomen Rakennusmedia, 09 12299 270 tai Jussi Markkanen, 050 60637

Kirja on saatavilla myös Rakennustiedon verkkokaupasta.

Ratuke-hankkeen puitteissa tehty esite tarjoaa tietoa rakennustyömaan turvallisuudesta.

Attachments:
Download this file (Turvallisesti_Raksalla_paivitetty2011.pdf)Turvallisesti raksalla[ESITE]602 kB

Tältä sivulta voit ladata itsellesi 10 kysymystä putoamisen välttämiseksi sekä 10 kysymystä oman ja kaverin turvaksi. Esitteet löytyvät suomeksi, englanniksi, ruotsiksi, venäjäksi ja viroksi.

Attachments:
Download this file (ENG_10kysymysta.pdf)10 Questions For the safety of you and your workmate[Scaffolding Day]119 kB
Download this file (ENG_10kysymystaPV.pdf)10 Questions To Prevent Falling[Scaffold Thursday]125 kB
Download this file (EST_10kysymysta.pdf)10 küsimust Enda ja sõbra ohutuseks[Tellinguneljapäev]138 kB
Download this file (EST_10kysymystaPV.pdf)10 küsimust kukkumise ära hoidmiseks[Tellinguneljapäev]150 kB
Download this file (RUS_10kysymysta.pdf)10 вопросов для твоей и напарника безопасности[Четверг - день строительных лесов]121 kB
Download this file (RUS_10kysymystaPV.pdf)10 вопросов Для предупреждения падений[Четверг - день строительных лесов]131 kB
Download this file (SUO_10kysymysta.pdf)10 kysymystä Omaksi ja kaverin turvaksi[Telinetorstai]115 kB
Download this file (SUO_10kysymystaPV.pdf)10 kysymystä Putoamisen välttämiseksi[Telinetorstai]125 kB
Download this file (SVE_10kysymysta.pdf)10 frågor För ditt eget och din kompis skydd[Ställningstorsdag]114 kB
Download this file (SVE_10kysymystaPV.pdf)10 frågor Undvik fall[Ställningstorsdagen]122 kB

Pientalotyömaan työturvallisuus, tilaajan opas -julkaisu päivitettiin vuoden 2012 alussa. Nyt voi ladata itsellesi oppaan 2. uudistetun painoksen.

Attachments:
Download this file (Pientalotyomaan_tyoturvallisuus.pdf)Pientalotyomaan_tyoturvallisuus.pdf[Pientalotyomaan tyotyöturvallisuus - tilaajan opas]690 kB

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyviä käytäntöjä - Mitkä ovat tehokkaita keinoja vähentää työtapaturmia?-oppaan tarkoitus on tuoda esille niitä hyviä käytäntöjä, joiden avulla rakennustyömailla voidaan tehokkaasti vähentää työtapaturmia.


Opas on virikeaineisto, jota kukin yritys voi käyttää apuna kehittäessään omia turvallisuuskäytäntöjään . 

Hyvien turvallisuuskäytäntöjen laaja soveltaminen on tärkeimpiä keinoja saada rakentamisen turvallisuus uudelle ja paremmalle tasolle.


Oppaan tilaukset:

Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy

 

Subcategories